Privacy

Bij ZanglesRotterdam respecteren we jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.zanglesrotterdam.nl, het boekingssysteem voor proeflessen, zangcadeau’s en het inschrijvingssysteem voor zangles.
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens
Om onze website en boekingssysteem aan te kunnen bieden en om je in te kunnen schrijven voor zangles verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een proefles boekt, een Zangcadeau besteld, wanneer je je inschrijft voor zangles of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het inschrijven of boeken. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, kan ZanglesRotterdam je geen plek aanbieden bij een zangcoach, kan de opdracht voor de automatische afschrijving niet ingevoerd worden of kan de factuur niet opgemaakt worden. Hierdoor kan de zangles niet plaatsvinden of kan het Zangcadeau niet verzonden worden. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Jonger dan 18 jaar
Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om ons boekingssysteem te gebruiken, het Zangcadeau te bestellen of om je in te schrijven voor zangles.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van ons online proefles boekingssysteem en om je in te schrijven voor zangles met het lescontract, hebben we de volgende gegevens van je nodig:
• Je NAW gegevens
• Je Geboortedatum
• Je Emailadres
• Je Telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag.
• Je betaalgegevens, om online te kunnen afrekenen bij het boeken van een proefles en om de automatische incasso te activeren voor de betaling van het cursusgeld zodra je je hebt ingeschreven voor zangles met het lescontract.
• De keuze die je maakt betreffende het lespakket en frequentie zanglessen.
• De keuze die je maakt betreffende de zangcoach.

Nieuwsbrief
Elk cursusblok ontvang je als leerling van ZanglesRotterdam een nieuwsbrief via email. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ZanglesRotterdam en nieuws over masterclasses, workshops en On Stage. Zodra je geen zangles meer volgt bij ons en geen leerling meer bent, ontvang je deze nieuwsbrieven ook niet meer.

Bestelling cadeaubon
Voor jouw bestelling van het Zangcadeau hebben we je NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens nodig. Ook de naam en geboortedatum van de cursist die het Zangcadeau ontvangt. We zullen de gegevens opslaan en verwerken om je bestelling efficiënt en correct te behandelen, zodat je het Zangcadeau per post opgestuurt kunt krijgen. Voor het verwerken van de bestelling wordt er geen gebruik gemaakt van externe verwerkers. Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.
Wij doen dit d.m.v. de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze afdeling financiële administratie i.v.m. automatische afschrijving van het lesgeld, onze webbouwer, onze leverancier van de administratie software, onze payment provider. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer en verwerken in het administratiesysteem. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website en in het online boekingssysteem plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen ingeschreven leerlingen van ZanglesRotterdam via email op de hoogte brengen bij wijzigingen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact gegevens:
ZanglesRotterdam.nl
E: info@zanglesrotterdam.nl
T: (0031)6 2480 3322

KVK: 24448544
BTW: NL1734.78.839.B01